Presentations

2024, Dynamic death rituals in times of crisis, Lectures on Death Care,  University of Antwerp.

2024, Rituals regarding death and suffering, Advanced European Bioethics course “Suffering, death and palliative care”, Radboud UMC University Medical Centre, Nijmegen.

2024, Lesmiddag De kracht van rituelen, EMOENA Interlevensbeschouwelijk leiderschap, Utrecht.

2023, Opening Winderwende festival, Over bezinnen en herbezinnen, met Alicja Gescinska, Concertgebouw Brugge.

2023, Workshop Rituelen (her)ontwerpen, Hogeschool van Amsterdam (Online)

2023, Introductie Rituelen (her)ontwerpen bij de kerstmaaltijd, Pakhuis de Zwijger, Amsterdam.

2023, Keynote Seizoensthema geboorte, Concertgebouw Brugge.

2023, Interview & Performance Opening Seizoen Geboorte, Concertgebouw Brugge. With Sara Skorgan Teigen & Tristan Diressens.

2023, Ritualizing queerness: Empowering potential of LGBTQIA+ rituals, Conference presentation, together with Jake Smit, ARQ Trauma Conference, Hilversum.

2023, Embodied meanings in new rituals, Conference presentation, International Association for the Psychology of Religion, Groningen.

2023, Rituals regarding death and suffering, Advanced European Bioethics course “Suffering, death and palliative care”, Radboud UMC University Medical Centre, Nijmegen.

2023, De kracht van rituelen, Guest lecture Minor Spiritual Care, Vrije Universiteit Amsterdam.

2022, Rituele betekenissen, Galerij de Ploeg, Amersfoort.

2022, Existentiële thema’s aan het levenseinde. Ethiek in de Zorg, Radboud UMC, Nijmegen.

2022, Inspiratie voor het leven: Waarom rituelen?. Wereldhumanisme dag, Nijmegen.

2022, Rituelen werken. Studiedag HGV justitie, Soesterbeek.

2022, Rituelen rond sterven, dood en rouw, Guest lecture Minor Spiritual Care, Vrije Universiteit Amsterdam.

2022, Rituals regarding death and suffering, Advanced European Bioethics course “Suffering, death and palliative care”, Radboud UMC University Medical Centre, Nijmegen.

2022, Rituele betekenissen in een veranderende wereld. Arq Nationaal Psychotrauma Centrum.

2022, De kracht van rituelen. Vrije Universiteit Amsterdam, Emoena – Leiderschap en interlevensbeschouwelijk dialoog.

2021, Humanistic persepctives on meaning making, Summerschool Radboud University.

2021, Existentiële vragen aan het levenseinde in relatie tot goed hulpverlenerschap. Ethiek van de Zorg, Radboud UMC.

2021, Crisisrituelen – rituelen in  crisis. IRILIS webinarserie 8 June – 6 July, Online.

2021, International perspectives on humanist chaplaincy. Organization & co-moderator online webinar together with Chaplaincy Innovation Lab and Mount Sinai (NY).

2021, Geboorte als rite of passage: nataliteit als existentieel fundament. Gastcollege Medical Humanities, Radboud UMC.

2021, March, 25. Ritual creativity and ritual loss during Covid pandemic. European Society for Intercultural Theology and Interreligious Studies ESITIS, Webinar.

2021, maart, 18. Symposium: Rituelen die helen? RItuelen in het licht van collectieve rampen en traumas. Universiteit voor Humanistiek, Organisatie en voorzitter online symposium.

2021, maart, 8. De kracht van rituelen. Lesdag Emoena opleiding voor interreligieus leiderschap, Online.

2021, maart, 2. RItuelen in crisistijs. Vereniging voor  Geestelijk Verzorgers Limmburg (VGVL), Webinar.

2020, April 23. Ritual and care for healthcare professionals in the context of Covid-19 pandemic. Chicago, Webinar – Chaplaincy Innovation Lab.

2020, februari 17. De kracht van rituelen. Vrije Universiteit Amsterdam, Emoena – Leiderschap en interlevensbeschouwelijk dialoog.

2020, April 23. Ritual and care for healthcare professionals in the context of Covid-19 pandemic. Chicago, Online Webinar – Chicago, Chaplaincy Innovation Lab.

2020, April 30. Ritual and spiritual care in death and dying in the context of the Covid-19 pandemic. Online Webinar – Chicago, Innovation Chaplaincy Lab.

2020, June 2. Ritualizing death and dying in the context of the Covid-19 pandemic. New York, Webinar – Chaplaincy Residents – Mount Sinai Spiritual Care.

2019, Psychology of terror and rituals of suspicion, Response to keynote Dr. Katherine Brown, Gradute School conference on Radicalism, Radicalization and populism, University of Humanistic Studies, Utrecht

2018, Over de werking van schoonheid in rituelen, VGVZ conferentie, Ede

2018, Rouw en ritueel, USCIA, Death and the migrant, Antwerpen

2018, De werking van ritueel bij rouw, KSGV symposium, Culturele en morele asprecten van rouw en verlies, Utrecht

2018, Rituals regarding death and suffering, Advanced European Bioethics course “Suffering, death and palliative care”, Radboud UMC University Medical Centre, Nijmegen

2018, Rituele effecten en gevaren: hoe werkt ritueel?, Symposium Rituele betekenissen in onze tijd, Universiteit voor Humanistiek, Utrecht

2017 Existentiële vragen aan het levenseinde, Guest lecture, Course on Ethics of Care, Radboud Medical Center Nijmegen

2017, Rituals regarding death and suffering, Advanced European Bioethics course “Suffering, death and palliative care”, Radboud UMC University Medical Centre, Nijmegen

2016, Creativity,  empathy and existential sensitivity in training celebrants, European Celebrancy Network, Geneva Switzerland

2016, Rituals regarding death and suffering, Advanced European Bioethics course “Suffering, death and palliative care”, Radboud UMC University Medical Centre, Nijmegen

2015, Ritual meanings, workshop at  Humanist Chaplaincy Exchange Program, Dutch Humanistic Association, Utrecht

2015, Existentiële vragen aan het levenseinde, Guest lecture, Course on Ethics of Care, Radboud Medical Center Nijmegen.

2014, Nieuwe rituelen en symbolen bij afscheid, Begeleiding bij levensvragen, Zingeving & Professie, UvH, Utrecht

2014, Lang zullen wij leven! Response to Annemarieke van der Woude, Denken in de driehoek, Utrecht

2014, “Existentiële vragen aan het levenseinde”, Guest lecture, Course on Ethics of Care, Radboud Medical Center Nijmegen.

2014, “Nieuwe ritualiseringen rondom de dood”, Themamiddag PKN-gemeente, Almere.

2013, Dood en rituelen, Guest lecture Wageningen University, Course “Sociologie en antropologie van gezondheid” with Dr. Joost Jongerden, Wageningen.

2013, “Rituals between you van me” Personalized funerals and individual notions of immortality in the Netherlands, SFB 619 Ritualdynamik,Heidelberg University, Germany.

2013, “Van plakje cake tot as-tatoeage: rituelen en de dood”, Guest lecture, Medical Faculty, Erasmus University, Rotterdam.

2013,  “Existentiële vragen aan het levenseinde”, Guest lecture, Course on Ethics of Care, Radboud Medical Center Nijmegen.

2013, “Collectieve effecten van rituele veranderingen rondom de dood”, Symposium on “Psychology of death”, Radboud University Nijmegen.

2013, Workshop Rituelen bij existentiële begeleiding, Dies Natalis, University of Humanistic Studies, Utrecht.

2012, Workshop Nieuwe rituelen, Vrijwilligersdag Stichting Humanistische Uitvaartbegeleiders, Arnhem.

October 2012, Ik ben dood, dus ik ben! Hedendaagse rituelen rondom de dood, Studiedag “Zorg voor de doden”, Luce/CRC (Tilburg University) en het Augustijns Instituut, Utrecht.

2012, Een gedenkplek voor de doden: Nieuwe ritualiseringen rondom de dood in Nederland. Stichting Achter de Regenboog, Utrecht.

2012, De dood en rituelen: een culturele verkenning. Guest lecture at Wageningen University, Course “Sociologie en antropologie van gezondheid” with Dr. Bettina Bock, Wageningen.

2012, Palliative care after a severe stroke: ethical dilemmas in decision-making in the acute phase, QUEST, Research seminar on end-of-life issues, VU university medical center Amsterdam.

2012, Ethische dilemma’s na een ernstige beroerte: Online focusgroepen met artsen en verpleegkundigen, EMGO+ Institute of Health and Care Research, VU University Medical Center Amsterdam.

2011, Ethics of care after a severe stroke: understanding the palliative care needs of patients and families, Masterclass with Prof. William Breitbart, Symposium: The other dimensions of palliative care, VU University Medical Center, Amsterdam.

2011 “I’m dead, therefore I am” The postself and notions of immortality in contemporary Dutch society, EMGO+ Institute for Health and Care Research, VU university medical center, Amsterdam.

2011, ‘Death, identity and immortality: the postself in a secularized society’, PhD seminar, Faculty of Philosophy, Theology and Religious Studies, Radboud University Nijmegen.

2010, ‘Islamitische begrafenisrituelen in Nederland: tradities en transformaties’, Seminar Dynamics of Islamic Culture, Radboud University Nijmegen.

2010, ‘Identity in the face of death: The postself in contemporary death rituals in the Netherlands’, Seminar ‘Death, Individual and Society Today’, Jagiellonian University Krakow, Poland.

2010, ‘Death and religion in secular society: the postself in death rituals’, Guest lecture, Jagiellonian University Krakow, Poland.

2010, “De multiculturele samenleving’,  Orientation day, SPN2, Radboud University Nijmegen.

2009, ‘Een goede dood: de fysiologische en psychologische argumenten rondom versterving’, SWR Henrik Müller Seminar ‘De neurobiologische samenleving, KNAW.

2009 ‘Dood en religie: een eeuwige vriendschap. Rouwrituelen rondom huisaltaren in Nederland’, Studiedag Religiewetenschappen, Aula, Radboud University Nijmegen.

2009, ‘Beelden van het sterven: Over het postself in omgang met de dood’, Faculteitsdag Religiewetenschappen, Aula, Radboud University Nijmegen.

Conference papers

2015, “Ritual dialogue in plural society”, Paper presentation at International Association for Psychology of Religion Conference, Istanbul, Turkey.

2012,  “Opvattingen over goede zorg na een ernstige CVA: een studie met online focusgroepen”, Poster presentation, at Wetenschappelijke vergadering van de Nederlandse Vereniging voor Neurologen, Nunspeet.

2012, “Palliative care after a severe stroke: difficulties in decision-making in the acute phase”, Poster presentation at EAPC congress, Trondheim, Norway.

2011, “Who wants to live forever?” The postself and notions of immortality in contemporary Dutch society. DDD 10, Nijmegen, NL.

2009, ‘Dying without belonging: the postself and the soul in secular society’, DDD 9, Durham, UK.

2009, ‘Preserving social identity: the meaning of ritual’, Conference on death and dying in Europe, Alba Iluia, Romania, presentation with anthropologist Janneke Peelen.

2008, ‘The last meal: food and ritual in the process of dying’, Conference on ritual dynamics, Heidelberg, Germany.

2008, ‘The body in the process of dying’, Conference on death and dying in Europe, Alba Iluia, Romania.

2007, ‘Begraven tussen twee identiteiten’, Antropologen beroepsvereniging, Arnhem.

2007, ‘The living and the dead: house shrines in the Netherlands’, DDD 8, in Bath, UK.