Publications

International articles/ book chapters

Published:

Wojtkowiak, J. (forth). Ritual and militairy socialization. In D. Wortmeyer, Deep loyalties: Agency in military lives, Advanced  Series in Cultural Psychology (edited volume by Jaan Valsiner). IAP: Information Age Publications, Charlotte, N.C.

Wojtkowiak, J. (forth). Reflecting on rituals for death and dying in healthcare settings during the COVID-19 pandemic: Insights from Chaplaincy. In P. Post, M. Klomp, M. Hoondert & M. Bernard (Eds.), Ritual after disaster (Working title). Leuven: Peeters Publishers.

Wojtkowiak, J. (forth). Grief, trauma and meaning making after disaster. In P. Post, M. Klomp, M. Hoondert & M. Bernard (Eds.), Ritual after disaster (Working title). Leuven: Peeters Publishers.

Wojtkowiak, J., Lind, J. & Smid, G.E. (2021). Ritual in therapy for prolonged grief: A scoping review of ritual elements in evidence-informed grief interventions. Frontiers in Psychiatry, doi: 10.3389/fpsyt.2020.623835

Wojtkowiak, J. (2020). Ritualizing pregnancy and childbirth: Exploring embodied spirituality at the start of life. Religions, 11(9), 458.

Schuhmann, C., Wojtkowiak, J., van Lierop, R. & Pitstra, F. (2020). Humanist chaplaincy according to Northwestern European humanist chaplains: towards a framework for understanding chaplaincy in secular societies. Journal of Healthcare Chaplaincy, Open access.

Wojtkowiak, J. & Crowther, S. (2018). An existential and spiritual discussion about childbirth: Contrasting spirituality at the beginning and end of life. Spirituality in Clinical Practice, 5(4), 261-271.

Wojtkowiak, J. Vanherf, N., & Schuhmann, C. (2018). Grief in a biography of losses: Meaning making in hard drug user’s grief narratives on drug related death. Death Studies, 43(2), 122-132.

Wojtkowiak, J. (2018). Towards a psychology of ritual: A theoretical framework of transformative ritual in a globalising world. Culture & Psychology, 24 (4), 460-476.

Wojtkowiak, J., Knibbe, R. & Goossenen, A. (2018). Emerging ritual in pluralistic society: a comparison of six non-religious European celebrant training programmes. Journal for the Study of Spirituality, 8(1), 77-90.

Wojtkowiak, J. (2017) Sensing the dead. The role of embodiment, the senses and material objects in the ritualization of mourning (pp. 158-171). In J. Gordon-Lennox, Emerging ritual in secular societies. A transdisciplinary conversation. London: Jessica Kingsley Publishers.

Wojtkowiak, J. & Venbrux, E. (2015). Prywatna przestrzen dla zmarlych: pamiec i utrzymywanue relacji na przykladie domowych miesc pamieci w Holandii. Antalogia tekstow. In A. Kubiak & M. Zawila (Eds.) Społeczne i kulturowe reprezentacje śmierci. (pp. 232-248). Krakow: Nomos.

Boer, M. de, Depla, M., Wojtkowiak, J., Visser, M.C., Widdershoven, G.A.M. Prof., Francke, A. & Hertogh, C.M.P.M. (2015). Life-and-death decision-making in the acute phase after a severe stroke: The perspective of relatives. Palliative Medicine. 29(5):451-7.

Wojtkowiak, J. Wild, V. & Egger, J. (2012). Grief experiences and expectance of suicide. Suicide and Life-Threatening Behavior, 42(1), 56-66.

Wojtkowiak, J. & Rutjens, B. T. (2011). The postself and terror management theory: Reflecting on after death identity buffers existential threat. The International Journal for the Psychology of Religion, 21, 137-144. .

Peelen, J. & Wojtkowiak, J. (2011). Liminal bodies of the dead and dying: Ritual and the construction of social identity. In M. Rotar & A. Teodorescu (Eds.). Death and dying in 18th-21st centuries Europe. (pp. 288-301).  Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.

Wojtkowiak, J., Rutjens, B. T., Venbrux, E. (2010). Meaning making and death: A Dutch survey study. Archive for the Psychology of Religion, 32, 362-373.

Wojtkowiak, J. (2010). Living through ritual in the face of death. In A. Michaels et al. (Eds). Ritual Dynamics and the Science of Ritual. Volume II. Body, Performance, Agency and Experience. (pp.265-278). Wiesbaden: Harrassowitz.

Wojtkowiak, J. & Venbrux, E. (2010). Privates spaces for the dead: Remembrance and continuing relationships at home memorials in the Netherlands. In A. Maddrell & J. Sideway (Eds.). Deathscapes. Places of death, dying and bereavement. (pp. 207-221). Farnham, Surrey: Ashgate.

Wojtkowiak, J. (2009). Personifications of death. In: C.D. Bryant & D.L. Peck (Eds.),  Encyclopedia of Death and the Human Experience. Los Angeles: Sage.(pp. 804-807).

Wojtkowiak, J. (2009). Psychological autopsy. In: C.D. Bryant & D.L. Peck (Eds.),  Encyclopedia of Death and the Human Experience. Los Angeles: Sage.(pp. 828-829).

Wojtkowiak, J. & Venbrux, E. (2009). From soul to postself: Home memorials in the Netherlands. Mortality, vol 14 (2), 147 – 158.

Zondag, H.J., Halen, C.P.M. van & Wojtkowiak, J. (2009). Overt and covert narcissism in Poland and the Netherlands. Psychological Reports, 104(3), 833-843.

Quartier, T., Wojtkowiak, J., Venbrux, E. & Maaker, de, E. (2008). Kreatieves Totengedenken. Rituelle Erinnerungsräume in einem niederländischen Kunstproject. Jaarboek voor liturgie onderzoek, 24, 155-176.

Articles/ book chapters in Dutch

Wojtkowiak, J. (in prog). Ethiek van het ritualiseren. In Rituele competentie voor geestelijke verzorging.

Wojtkowiak, J. (in prog). Leren ritualiseren. In Rituele competentie voor geestelijk verzorging.

Wojtkowiak, J. (in prog). Rituele tijd een aandacht in een levend herdenkingsmonument. In Ida van der Lee, Namen en Nummers.

Wojtkowiak, J. (2021). Ritueel vasthouden op momenten van rouw en verlies. Oud-Katholiek, Tijdschrift.

Wojtkowiak, J. (in prog). Rituelen, sociale weerbaarheid en humanisme. In J.  Duyndam et al. Humanistische bronnen van weerbaarheid.

Wojtkowiak, J. & De Jongen, E. (2020). Afscheidsrituelen in tijden van Corona. Tijdschrift voor Geestelijke Verzorging, 23, (91), 8-13.

van Eijsden, G. & Wojtkowiak, J. (2020). Tatoeages binnen de krijgsmacht; Existentiële scharnierpunten van permanente inkt. Waardewerk.

Wojtkowiak, J. (2019). Zinvol leven in een veranderende samenleving. Psyche en Geloof, 30(4), 277-284.

Wojtkowiak, J. (2018). Rouw en ritueel in de westerse context. In R. van Uden & L. Vergouwen (Red.). Weerloos – weerbaar. Culturele en morele aspecten van verlies. Tilburg: KSGV.

Wojtkowiak, J. (2018). We zijn zo geobsedeerd met de dood, dat we de geboorte vergeten. Artikel Brainwash Academie.

Wojtkowiak, J. (2017). Spiritualiteit en geboortezorg. Zorgethiek.nu.

Van Nistelrooij, I. & Wojtkowiak, J. (2017). Materniteit vanuit zorgethiek en zingeving. Zorgethiek.nu.

Wojtkowiak, J. (2017). Zo komen wij onze collectieve angsten te boven. Artikel Brainwash Academie.

Wojtkowiak, J. (2017). Hersenspoelen of overtuigen, Column Brainwash Academie.

Wojtkowiak, J. (2015). Rouwen doe je samen. Column, The Mourning News, Aker Uitvaarten, E-journal.

Wojtkowiak, J. (2012). “I’m dead, therefore I am”. Samenvatting dissertatie. Jaarboek voor Liturgieonderzoek, 28, 277-282.

Wojtkowiak, J. (2012). Einde verhaal? Tijdschrift Huisvlijt, 21/12, 8-14.

Wojtkowiak, J. (2012).  Op zoek naar de dood – Veldonderzoek naar hedendaagse dodenrituelen in Nederland. In M. de Koning, J. G. Jansma, & D. Hak (Eds.). Ervaren en ervaren worden. Opstellen over langdurig sociaal-wetenschappelijk onderzoek.

Wojtkowiak, J. (2011). Over persoonlijke groei in de laatste fase van het leven. Speling (4), Tijdschrift voor bezinning.

Houtman, D., Aupers, S., & Wojtkowiak. (2011). Dromen over eeuwig leven: Vluchten voor de dood in een geseculariseerde samenleving. In W. de Braal, H.J. Paul et al. (Eds.), Dood voor onze ogen: Leven in het licht van de eeuwigheid, Kampen: Kok.

Wojtkowiak, J. & Quartier, T. (2010). Nieuwe rituele ruimte in huis: persoonlijke herdenkingsplekken voor de doden. Eredienstvaardig. Tijdschrift voor liturgie en kerkmuziek, 26(3), 14-17.

Wojtkowiak, J. (2010). Rituelen bij het afscheid: hoe men in Nederland het afscheid viert. Proviand, voorjaar 2010, Studentenkerk Nijmegen, Radboud Universiteit Nijmegen, 2-3.

Quartier, T. &  Wojtkowiak, J. (2010). Creativiteit en herondekking. Tijdschrift voor geestelijk leven, 66(3), 19-28.

Quartier, T., Venbrux, H.J.M., Arfman, W.R. & Wojtkowiak, J. (2010). Kunst en ritueel: over het verbinden van tegenstellingen. In I. Van der Lee (Ed.), De Muze van het herdenken (pp. 22-32). Zoetermeer: Meinema.

Wojtkowiak, J. (2009). Voortleven na de dood door het eigen uitvaartritueel te plannen. Geron, Tijdschrift over ouder worden & samenleving, 11e jaargang, Nr 1, 21-23.

Wojtkowiak, J. & Venbrux, E. (2009). Gedenkplekken in huis. Hoe het ‘postself’ zich manifesteert rondom huisaltaren in Nederland. In C. van Halen, M. Prins & R. van Uden (Eds.), Religie doen. Religieuze praktijken in tijden van individualisering. Tilburg: KSGV Tilburg.

Wojtkowiak, J. & Wiegers, G. (2008). Moslims doen het helemaal zelf. Veranderende islamtische uitvaartrituelen in Nederland. IN: E. Venbrux, M. Heessels & S. Bolt (Eds.). Rituele Creativiteit. Actuele veranderingen in de uitvaart en rouw-cultuur. Zoetermeer: Meinema.

Quartier, T., S. Westrik, J. Wojtkowiak & E. Venbrux (2008). Een persoonlijk herdenken. Profiel, ervaringen en religieuze denkbeelden van bezoekers. In: I. van der Lee (ed.), Allerzielen Alom: kunst tot herdenken (pp. 37-48). Zoetermeer: Meinema.

Venbrux, E., Maaker, E, de, Heessels, M. & Wojtkowiak, J. (2009). Kunst als religie: het Allerzielen project van kunstenares Ida van der Lee op de Nieuwe Ooster Begraafplaats in Amsterdam. In: P. Verdult (Ed.), God en kunst. Verdwijnen en verschijnen van het religieuze in de kunst (pp. 272-287). Tielt: Lannoo.

Bolt, S., Heessels, M., Peelen, J. & Wojtkowiak, J. (2007). Op zondag naar de uitvaartbeurs. LOVA 28:50-56.

Doctoral dissertation

 

Wojtkowiak, J. (2012). “I’m dead, therefore I am” The postself and notions of immortality in contemporary Dutch society. Doctoral dissertation. Nijmegen: Radboud University Nijmegen. ISBN: 978-94-6191-165-0. PDF

 

Conference Proceedings

Wojtkowiak, J. (2009). The postelf and the body in the process of dying. In: Marius Rotar & M. Sozzi (Eds.). Dying and Death in the 18th – 21st centuries in Europe. University of Alba Iluia, Romania.

Peelen, J. & Wojtkowiak, J. (2009). Preserving social identity of the dead and the dying: the importance of ritual. In. M. Rotar, V. T. Rosu, & H. Frisby (Eds.), Proceedings of the Dying and Death in 18th – 21st Century Europe International Conference. Cluj-Napoca: Accent.

Other publications

Jongen, E., Haerkens, K. & Wojtkowiak, J. (2020) VGVZ Handreiking “Afscheidsrituelen in tijden van Covid-19”. Online publicatie.

Bernts, T., Ganzevoort, R., Leget, C. & Wojtkowiak, J. (2014). Omvang en verdeling van de geestelijke verzorging in de krijgsmacht vanaf 2016. Nijmegen: KASKI Radboud Universiteit Nijmegen. http://www.eerstekamer.nl/overig/20150302/rapport_omvang_en_verdeling_van_de/meta

De Boer, M., Depla, M., Visser, M.C., Wojtkowiak, J.,  Widdershoven, G.A.M. Prof., Francke, A. & Hertogh, C.M.P.M. (2013). Met zorg beslissen in de acute fase na een ernstig CVA. Een handreiking voor zorgverleners. Amsterdam: VUmc.

For more information please send me an email to: j.wojtkowiak (AT) uvh.nl