Publications

International articles/ book chapters

Work in progress:

Wojtkowiak, J. (in prog). Ritualizing in plural society: A theoretical framework for professional ritual work. (Submitted)

Wojtkowiak, J. Vanherf, N., & Schuhmann, C. (in prog). Grief in a biography of losses: Meaning making in hard drug user’s grief narratives on drug related death. (Submitted)

Wojtkowiak, J. Knibbe, R. & Goossensen, A. (in prog). Emerging ritual practices: A comparison of six European Celebrant Training Programs. Journal for the Study of Spirituality

Wojtkowiak, J. (in prog). Towards a psychology of ritual: A theoretical framework of ritual dynamics in a globalizing world. Culture & Psychology

Published:

Wojtkowiak, J. (2017) Sensing the dead. The role of embodiment, the senses and material 9781785920837objects in the ritualization of mourning (pp. 158-171). In J. Gordon-Lennox, Emerging ritual in secular societies. A transdisciplinary conversation. London: Jessica Kingsley Publishers.

Boer, M. de, Depla, M., Wojtkowiak, J., Visser, M.C., Widdershoven, G.A.M. Prof., Francke, A. & Hertogh, C.M.P.M. (2015). Life-and-death decision-making in the acute phase after a severe stroke: The perspective of relatives. Palliative Medicine. 29(5):451-7

Wojtkowiak, J. Wild, V. & Egger, J. (2012). Grief experiences and expectance of suicide. Suicide and Life-Threatening Behavior, 42(1), 56-66.

Wojtkowiak, J. & Rutjens, B. T. (2011). The postself and terror management theory: Reflecting on after death identity buffers existential threat. The International Journal for the Psychology of Religion, 21, 137-144. .

Peelen, J. & Wojtkowiak, J. (2011). Liminal bodies of the dead and dying: Ritual and the construction of social identity. In M. Rotar & A. Teodorescu (Eds.). Death and dying in 18th-21st centuries Europe. (pp. 288-301).  Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.

Wojtkowiak, J., Rutjens, B. T., Venbrux, E. (2010). Meaning making and death: A Dutch survey study. Archive for the Psychology of Religion, 32, 362-373.

Wojtkowiak, J. (2010). Living through ritual in the face of death. In A. Michaels et al. (Eds). Ritual Dynamics and the Science of Ritual. Volume II. Body, Performance, Agency and Experience. (pp.265-278). Wiesbaden: Harrassowitz.

Wojtkowiak, J. & Venbrux, E. (2010). Privates spaces for the dead: Remembrance and continuing relationships at home memorials in the Netherlands. In A. Maddrell & J. Sideway (Eds.). Deathscapes. Places of death, dying and bereavement. (pp. 207-221). Farnham, Surrey: Ashgate.

Wojtkowiak, J. (2009). Personifications of death. In: C.D. Bryant & D.L. Peck (Eds.),  Encyclopedia of Death and the Human Experience. Los Angeles: Sage.(pp. 804-807).

Wojtkowiak, J. (2009). Psychological autopsy. In: C.D. Bryant & D.L. Peck (Eds.),  Encyclopedia of Death and the Human Experience. Los Angeles: Sage.(pp. 828-829).

Wojtkowiak, J. & Venbrux, E. (2009). From soul to postself: Home memorials in the Netherlands. Mortality, vol 14 (2), 147 – 158.

Zondag, H.J., Halen, C.P.M. van & Wojtkowiak, J. (2009). Overt and covert narcissism in Poland and the Netherlands. Psychological Reports, 104(3), 833-843.

Quartier, T., Wojtkowiak, J., Venbrux, E. & Maaker, de, E. (2008). Kreatieves Totengedenken. Rituelle Erinnerungsräume in einem niederländischen Kunstproject. Jaarboek voor liturgie onderzoek, 24, 155-176.

Articles/ book chapters in Dutch

Wojtkowiak, J. (2017). Hersenspoelen of overtuigen, Column Brainwash.nl

Wojtkowiak, J. (2015). Rouwen doe je samen. Column, The Mourning News, Aker Uitvaarten, E-journal.

Wojtkowiak, J. (2012). “I’m dead, therefore I am”. Samenvatting dissertatie. Jaarboek voor Liturgieonderzoek, 28, 277-282.

Wojtkowiak, J. (2012). Einde verhaal? Tijdschrift Huisvlijt, 21/12, 8-14.

Wojtkowiak, J. (2012).  Op zoek naar de dood – Veldonderzoek naar hedendaagse dodenrituelen in Nederland. In M. de Koning, J. G. Jansma, & D. Hak (Eds.). Ervaren en ervaren worden. Opstellen over langdurig sociaal-wetenschappelijk onderzoek.

Wojtkowiak, J. (2011). Over persoonlijke groei in de laatste fase van het leven. Speling (4), Tijdschrift voor bezinning.

Houtman, D., Aupers, S., & Wojtkowiak. (2011). Dromen over eeuwig leven: Vluchten voor de dood in een geseculariseerde samenleving. In W. de Braal, H.J. Paul et al. (Eds.), Dood voor onze ogen: Leven in het licht van de eeuwigheid, Kampen: Kok.

Wojtkowiak, J. & Quartier, T. (2010). Nieuwe rituele ruimte in huis: persoonlijke herdenkingsplekken voor de doden. Eredienstvaardig. Tijdschrift voor liturgie en kerkmuziek, 26(3), 14-17.

Wojtkowiak, J. (2010). Rituelen bij het afscheid: hoe men in Nederland het afscheid viert. Proviand, voorjaar 2010, Studentenkerk Nijmegen, Radboud Universiteit Nijmegen, 2-3.

Quartier, T. &  Wojtkowiak, J. (2010). Creativiteit en herondekking. Tijdschrift voor geestelijk leven, 66(3), 19-28.

Quartier, T., Venbrux, H.J.M., Arfman, W.R. & Wojtkowiak, J. (2010). Kunst en ritueel: over het verbinden van tegenstellingen. In I. Van der Lee (Ed.), De Muze van het herdenken (pp. 22-32). Zoetermeer: Meinema.

Wojtkowiak, J. (2009). Voortleven na de dood door het eigen uitvaartritueel te plannen. Geron, Tijdschrift over ouder worden & samenleving, 11e jaargang, Nr 1, 21-23.

Wojtkowiak, J. & Venbrux, E. (2009). Gedenkplekken in huis. Hoe het ‘postself’ zich manifesteert rondom huisaltaren in Nederland. In C. van Halen, M. Prins & R. van Uden (Eds.), Religie doen. Religieuze praktijken in tijden van individualisering. Tilburg: KSGV Tilburg.

Wojtkowiak, J. & Wiegers, G. (2008). Moslims doen het helemaal zelf. Veranderende islamtische uitvaartrituelen in Nederland. IN: E. Venbrux, M. Heessels & S. Bolt (Eds.). Rituele Creativiteit. Actuele veranderingen in de uitvaart en rouw-cultuur. Zoetermeer: Meinema.

Quartier, T., S. Westrik, J. Wojtkowiak & E. Venbrux (2008). Een persoonlijk herdenken. Profiel, ervaringen en religieuze denkbeelden van bezoekers. In: I. van der Lee (ed.), Allerzielen Alom: kunst tot herdenken (pp. 37-48). Zoetermeer: Meinema.

Venbrux, E., Maaker, E, de, Heessels, M. & Wojtkowiak, J. (2009). Kunst als religie: het Allerzielen project van kunstenares Ida van der Lee op de Nieuwe Ooster Begraafplaats in Amsterdam. In: P. Verdult (Ed.), God en kunst. Verdwijnen en verschijnen van het religieuze in de kunst (pp. 272-287). Tielt: Lannoo.

Bolt, S., Heessels, M., Peelen, J. & Wojtkowiak, J. (2007). Op zondag naar de uitvaartbeurs. LOVA 28:50-56.

Doctoral dissertation

 

Wojtkowiak, J. (2012). “I’m dead, therefore I am” The postself and notions of immortality in contemporary Dutch society. Doctoral dissertation. Nijmegen: Radboud University Nijmegen. ISBN: 978-94-6191-165-0. PDF

 

Conference Proceedings

Wojtkowiak, J. (2009). The postelf and the body in the process of dying. In: Marius Rotar & M. Sozzi (Eds.). Dying and Death in the 18th – 21st centuries in Europe. University of Alba Iluia, Romania.

Peelen, J. & Wojtkowiak, J. (2009). Preserving social identity of the dead and the dying: the importance of ritual. In. M. Rotar, V. T. Rosu, & H. Frisby (Eds.), Proceedings of the Dying and Death in 18th – 21st Century Europe International Conference. Cluj-Napoca: Accent.

Other publications

Bernts, T., Ganzevoort, R., Leget, C. & Wojtkowiak, J. (2014). Omvang en verdeling van de geestelijke verzorging in de krijgsmacht vanaf 2016. Nijmegen: KASKI Radboud Universiteit Nijmegen. http://www.eerstekamer.nl/overig/20150302/rapport_omvang_en_verdeling_van_de/meta

De Boer, M., Depla, M., Visser, M.C., Wojtkowiak, J.,  Widdershoven, G.A.M. Prof., Francke, A. & Hertogh, C.M.P.M. (2013). Met zorg beslissen in de acute fase na een ernstig CVA. Een handreiking voor zorgverleners. Amsterdam: VUmc.

 

For more information please send me an email to: info (AT) joannawojtkowiak.com