Nederlands

DSCF4789klAls cultuurpsychologe ben ik geïnteresseerd in de mens binnen een bepaalde culturele context. In mijn huidig onderzoek bestudeer ik rituele aspecten van zingeving. In het verleden onderzocht ik ethische vraagstukken rondom de zorg van patiënten in hun laatste levensfase. Voor mijn promotieonderzoek heb ik de omgang met sterven, dood, en rouw in de context van hedendaagse rituelen bestudeerd. Hierbij heb ik vooral gekeken naar de rol van identiteit en noties van onsterfelijkheid. In mijn proefschrift staat het concept van het postself centraal. Dit uit de suïcidologie afkomstige concept verwijst naar de preoccupatie met de eigen reputatie na de dood. De onderzoeksvraag was hoe seculiere mensen vorm geven aan een voortleven na de dood en hoe dat tot uitdrukking komt in rituelen? Voor mijn masteronderzoek heb ik de relatie tussen zingeving en narcisme in twee culturele contexten bestudeerd, met name in Nederland en Polen.

Photo by Wojtkowiak, grave culture in Poland

 

Onderzoeksinteresse

  • culturele en religieuze identiteit
  • zingeving rondom sterven, dood en rouw
  • rituelen rondom de dood
  • ethische dilemma’s in de zorg
  • secularisering
  • multiculturele vraagstukken
  • kwantiatieve en kwalitatieve methoden van onderzoek